Інформація

Реквізити компанії

Найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю "Є-ПЕЙ" (ТОВ "Є-ПЕЙ")
Код ЄДРПОУ - 36495136
Місцезнаходження - 49044, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Гоголя, буд.15, офіс 308
Керівник - Сігалов Юрій Мусійович
Код території за КОАТУУ – 1210136900

Інформація про реєстрацію та державне регулювання

Державна реєстрація: Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, дата запису 27.05.2009, номер запису 12241020000046548.
Включено до Державного реєстру фінансових установ (свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ФК № 247 від 28.01.2010) Перевірити запис у реєстрі.
Право на надання фінансових послуг з переказу коштів - відповідно до ліцензії Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків №10 від 04.06.2014р.
Основний вид діяльності – надання послуг з переказу коштів без відкриття рахунків.
Основний вид діяльності за КВЕД - 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення.
Орган, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи: Національний банк України, вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601, тел. 0 800 505 240.

Ліцензії та дозволи (перевірити на сайті НБУ)

Вебсайти ТОВ "Є-ПЕЙ"

Платіжні системи

ТОВ «Є-ПЕЙ» є учасником платіжних систем:
ТОВ «Є-ПЕЙ» фактично надає наступні види послуг з переказу коштів:

Вид переказу Строки здійснення переказу (зарахування коштів отримувачам) Вартість послуг (тарифи) Валюта переказу Публічний договір для клієнта - фізичної особи
Переказ коштів від фізичної особи до суб’єкта господарювання, із зарахуванням суми переказу на його рахунок, що ініціюється за допомогою електронного платіжного засобу або систем дистанційного банківського обслуговування. До 3х банківських днів Встановлюється індивідуально договором з суб’єктом господарювання. У разі, якщо суб’єкт господарювання не сплачує комісію (за відповідним договором з ним), то сплата комісії покладається на платника-фізичну особу (за публічним договором), але становить не більше 3% від суми переказу. Гривня Договір
Переказ коштів від фізичної особи до фізичної особи, із зарахуванням суми переказу на її рахунок (в т.ч. за номером електронного платіжного засобу), що ініціюється з використанням електронного платіжного засобу. У разі зарахування на банківський рахунок - до 3х банківських днів.
У разі зарахування за номером ЕПЗ - 1 година (за умови наявності номеру ЕПЗ отримувача на момент ініціювання переказу), або до моменту зазначення номеру ЕПЗ отримувачем, але не більше 6 місяців (за умови відсутності номеру ЕПЗ отримувача на момент ініціювання переказу).
від 1% до 3% від суми переказу (стягується з платника). Гривня Договір
Переказ коштів від суб’єкта господарювання до фізичної особи, із зарахуванням суми переказу на її рахунок (електронний платіжний засіб), що ініціюється шляхом здійснення безготівкового переказу з рахунку платника. До 3х банківських днів Встановлюється індивідуально договором з суб’єктом господарювання. Фізична особа – отримувач комісію не сплачує. Гривня Договір з фізичною особою не укладається

Порядок здійснення переказів

ТОВ «Є-ПЕЙ» здійснює перекази коштів за правилами, встановленими відповідними платіжними системами, а також внутрішніми правилами компанії про переказ коштів.

Перекази коштів, що ініціюються через ТОВ «Є-ПЕЙ», можуть бути ініційовані платниками у такий спосіб:

Перекази коштів, які завершуються через ТОВ «Є-ПЕЙ», можуть бути завершені у такий спосіб:

Режим надання фінансових послуг з переказу коштів - цілодобово, без вихідних.


ПТКС. Пункти приймання та виплати готівки.

ТОВ «Є-ПЕЙ» наразі не здійснює приймання та/або виплату готівки через ПТКС або інші пункти надання фінансових послуг (пункти приймання та виплати готівки).

Порядок вирішення спорів та захист прав споживачів

ТОВ «Є-ПЕЙ» («Фінансова компанія») ставить за мету допомогти в вирішенні будь-якого питання або суперечки, що може виникнути між ним та платником/отримувачем.

Фінансова компанія у публічному договорі, договорах на переказ коштів та інших договорах заявляє та гарантує, що будь-яка скарга або претензія платника/отримувача, як то усна або письмова, буде розглянута Фінансовою компанією. Фінансовою компанією також будуть прийняти всі необхідні заходи щодо задоволення скарги чи претензії платника/отримувача, якщо така скарга чи претензія буде обґрунтованою.

Кожен платник/отримувач (споживач послуги з переказу коштів) має право звернутися до Фінансової компанії як учасника Платіжної системи, а Фінансова компанія зобов’язана зафіксувати таке звернення у журналі звернень користувачів та розглянути його у строк до 3-х робочих днів.

Захист прав платника/отримувача як споживача фінансових послуг з переказу коштів здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України.

Спори між Фінансовою компанією та платником/отримувачем вирішуються на підставі:
Всі суперечки, що виникають між платниками/отримувачами та Фінансовою компанією, мають вирішуватися шляхом переговорів між сторонами. Якщо сторонам не вдається вирішити спірні питання шляхом переговорів, то вони вдаються до процедур, встановлених правилами відповідної Платіжної системи, у якій було здійснено переказ коштів, стосовно якого виникла суперечка, із залученням платіжної організації цієї Платіжної системи («Арбітражні процедури»).

У разі якщо правилами Платіжної системи Арбітражні процедури не передбачені, або проведення них є через будь-які причини неможливим, або ж Арбітражні процедури не дали результату, то спори вирішуються у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

Повідомляємо, що з метою забезпечення прав споживачів та обов’язків щодо здійснення переказу коштів у платіжних системах, відповідно до правил платіжних систем, у яких ТОВ «Є-ПЕЙ» приймає участь, може використовуватися гарантійні, компенсаційні або інші подібні платежі. З метою забезпечення захисту своїх прав платник/отримувач, окрім процедур, описаних вище у цьому розділі, може звернутися до платіжної організації платіжної системи, через яку здійснювався переказ коштів.

Повідомляємо, що ТОВ «Є-ПЕЙ» не вимагає від платника/отримувача переказу коштів сплату будь-яких платежів, відшкодувань, штрафних санкцій за реалізацію ним права на відмову від договору, предметом якого є надання йому фінансової послуги, чи за дострокове розірвання (ініціювання дострокового розірвання) такого договору, а також не стягує такі платежі, відшкодування, штрафні санкції. ТОВ «Є-ПЕЙ» не покладає на платника/отримувача переказу коштів сплату будь-яких платежів, відшкодувань, штрафних санкцій за дострокове виконання ним умов договору, предметом якого є надання йому фінансової послуги, а також не стягує такі платежі, відшкодування та штрафні санкції.


Інша інформація

Власники істотної участі ТОВ «Є-ПЕЙ»:

Виконавчий орган: директор Сігалов Юрій Мусійович.

Наглядова рада не обиралась.

Порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації: не проводилися.

Рішення про відкриття ліквідаційної процедури: не приймалось.

Відокремлені підрозділи відсутні.Документи

 • Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи
 • Ліцензія №10 на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків
 • Структура власності
 • Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності
 • Відомості про власників істотної участі
 • Звіт щодо аудиту фінансової звітності станом на 31.12.2018 + Фінансова звітність за 2018 рік
 • Звіт щодо аудиту фінансової звітності станом на 31.12.2019 + Фінансова звітність за 2019 рік
 • Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності станом на 31.12.2020 / Фінансова звітність за 2020 рік
 • Публічний договір про переказ коштів (для переказів p2p з використанням платіжних карток)
 • Публічний договір про переказ коштів (для переказів на користь суб’єктів господарювання, що здійснюються з використанням ЕПЗ/СДБО)
 • Внутрішні правила про переказ коштів
 • Основні показники діяльності фінансових компаній (офіційне Інтернет-представництво НБУ)
 • Контакти

  Адреса місцезнаходження та з метою листування: 49044, м. Дніпро, вул. Гоголя, буд.15, офіс 308

  Email: maxim.s@e-pay.com.ua

  Телефон: +38 (067) 6294443