Інформація

Реквізити компанії

Найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю "Є-ПЕЙ" (ТОВ "Є-ПЕЙ")
Код ЄДРПОУ - 36495136
Місцезнаходження - 49044, м. Дніпро, вул. Гоголя, буд.15, офіс 308
Керівник - Сігалов Юрій Мусійович
Код території за КОАТУУ – 1210136900

Інформація про реєстрацію та державне регулювання

Державна реєстрація: Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, дата запису 27.05.2009, номер запису 12241020000046548.
Включено до Державного реєстру фінансових установ, відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг 28.01.2010р №73.
Право на надання фінансових послуг з переказу коштів - відповідно до ліцензії Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків №10 від 04.06.2014р.
Основний вид діяльності – надання послуг з переказу коштів без відкриття рахунків.
Основний вид діяльності за КВЕД - 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення.
Орган, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи: Національний банк України, вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601, тел. 0 800 505 240.

Ліцензії та дозволи

Платіжні системи

ТОВ «Є-ПЕЙ» є учасником платіжних систем:
ТОВ «Є-ПЕЙ» фактично надає наступні види послуг з переказу коштів:

Вид переказу Строки здійснення переказу (зарахування коштів отримувачам) Вартість послуг (тарифи) Валюта переказу
Переказ коштів від фізичної особи до суб’єкта господарювання, з зарахуванням суми переказу на його рахунок, що ініціюється за допомогою електронного платіжного засобу або систем дистанційного банківського обслуговування. До 3х банківських днів Встановлюється індивідуально договором з суб’єктом господарювання. У разі, якщо суб’єкт господарювання не сплачує комісію (за відповідним договором з ним), то сплата комісії покладається на платника-фізичну особу (за публічним договором), але становить не більше 3% від суми переказу. Гривня
Переказ коштів від фізичної особи до фізичної особи, з зарахуванням суми переказу на її рахунок (в т.ч. за номером електронного платіжного засобу), що ініціюється з використанням електронного платіжного засобу. У разі зарахування на банківський рахунок - до 3х банківських днів.
У разі зарахування за номером ЕПЗ - 1 година (за умови наявності номеру ЕПЗ отримувача на момент ініціювання переказу), або до моменту зазначення номеру ЕПЗ отримувачем, але не більше 6 місяців (за умови відсутності номеру ЕПЗ отримувача на момент ініціювання переказу).
від 1% до 3% від суми переказу (стягується з платника). Гривня
Переказ коштів від суб’єкта господарювання до фізичної особи, із зарахуванням суми переказу на її рахунок (електронний платіжний засіб), що ініціюється шляхом здійснення безготівкового переказу з рахунку платника. До 3х банківських днів Встановлюється індивідуально договором з суб’єктом господарювання. Фізична особа – отримувач комісію не сплачує. Гривня

Порядок здійснення переказів

ТОВ «Є-ПЕЙ» здійснює перекази коштів за правилами, встановленими відповідними платіжними системами, а також внутрішніми правилами компанії про переказ коштів.

Перекази коштів, що ініціюються через ТОВ «Є-ПЕЙ», можуть бути ініційовані платниками у такий спосіб:

Перекази коштів, які завершуються через ТОВ «Є-ПЕЙ», можуть бути завершені у такий спосіб:
ПТКС. Пункти приймання та виплати готівки.

ТОВ «Є-ПЕЙ» наразі не здійснює приймання та/або виплату готівки через ПТКС або інші пункти надання фінансових послуг (пункти приймання та виплати готівки).

Порядок вирішення спорів та захист прав споживачів

ТОВ «Є-ПЕЙ» («Фінансова компанія») ставить за мету допомогти в вирішенні будь-якого питання або суперечки, що може виникнути між ним та платником/отримувачем.

Фінансова компанія у публічному договорі, договорах на переказ коштів та інших договорах заявляє та гарантує, що будь-яка скарга або претензія платника/отримувача, як то усна або письмова, буде розглянута Фінансовою компанією. Фінансовою компанією також будуть прийняти всі необхідні заходи щодо задоволення скарги чи претензії платника/отримувача, якщо така скарга чи претензія буде обґрунтованою.

Кожен платник/отримувач (споживач послуги з переказу коштів) має право звернутися до Фінансової компанії як учасника Платіжної системи, а Фінансова компанія зобов’язана зафіксувати таке звернення у журналі звернень користувачів та розглянути його у строк до 3-х робочих днів.

Захист прав платника/отримувача як споживача фінансових послуг з переказу коштів здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України.

Спори між Фінансовою компанією та платником/отримувачем вирішуються на підставі:
Всі суперечки, що виникають між платниками/отримувачами та Фінансовою компанією, мають вирішуватися шляхом переговорів між сторонами. Якщо сторонам не вдається вирішити спірні питання шляхом переговорів, то вони вдаються до процедур, встановлених правилами відповідної Платіжної системи, у якій було здійснено переказ коштів, стосовно якого виникла суперечка, із залученням платіжної організації цієї Платіжної системи («Арбітражні процедури»).

У разі якщо правилами Платіжної системи Арбітражні процедури не передбачені, або проведення них є через будь-які причини неможливим, або ж Арбітражні процедури не дали результату, то спори вирішуються у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

Повідомляємо, що з метою забезпечення прав споживачів та обов’язків щодо здійснення переказу коштів у платіжних системах, відповідно до правил платіжних систем, у яких ТОВ «Є-ПЕЙ» приймає участь, може використовуватися гарантійні, компенсаційні або інші подібні платежі. З метою забезпечення захисту своїх прав платник/отримувач, окрім процедур, описаних вище у цьому розділі, може звернутися до платіжної організації платіжної системи, через яку здійснювався переказ коштів.

Повідомляємо, що ТОВ «Є-ПЕЙ» не вимагає від платника/отримувача переказу коштів сплату будь-яких платежів, відшкодувань, штрафних санкцій за реалізацію ним права на відмову від договору, предметом якого є надання йому фінансової послуги, чи за дострокове розірвання (ініціювання дострокового розірвання) такого договору, а також не стягує такі платежі, відшкодування, штрафні санкції. ТОВ «Є-ПЕЙ» не покладає на платника/отримувача переказу коштів сплату будь-яких платежів, відшкодувань, штрафних санкцій за дострокове виконання ним умов договору, предметом якого є надання йому фінансової послуги, а також не стягує такі платежі, відшкодування та штрафні санкції.


Інша інформація

Власники істотної участі ТОВ «Є-ПЕЙ»:

Виконавчий орган: директор Сігалов Юрій Мусійович.

Наглядова рада не обиралась.

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації: відсутні.

Рішення про ліквідацію фінансової установи: не приймалось.

Відокремлені підрозділи відсутні.

Документи

 • Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи
 • Ліцензія №10 на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків
 • Структура власності станом на 09.06.2021 року
 • Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності станом на 09.06.2021 року
 • Відомості про власників істотної участі станом на 09.06.2021 року
 • Звіт щодо аудиту фінансової звітності станом на 31.12.2018 + Фінансова звітність за 2018 рік
 • Звіт щодо аудиту фінансової звітності станом на 31.12.2019 + Фінансова звітність за 2019 рік
 • Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності станом на 31.12.2020 / Фінансова звітність за 2020 рік
 • Договір про здійснення переказу (для переказів p2p з використанням платіжних карток)
 • Публічний договір про переказ коштів (для переказів на користь суб’єктів господарювання, що здійснюються з використанням ЕПЗ/СДБО)
 • Контакти

  Адреса місцезнаходження та з метою листування: 49044, м. Дніпро, вул. Гоголя, буд.15, офіс 308

  Email: maxim.s@e-pay.com.ua

  Телефон: +38 (067) 6294443